Om projektet

Projektet är ett samarbete mellan forskare på Instititionen för gensusvetenskaper, Institutionen för hälsovetenskaper, båda vid Lunds universitet, Fakulteten för hälsa och samhälle vid Malmö Högskola, samt Skånes Universitetssjukhus.

Dubbellogotyp-LU350-RGB       MAH              rs_webb

 

R_Selberg_1Projektledare är Rebecca Selberg, doktor i sociologi och biträdande universitetslektor vid Institutionen för Genusvetenskap. Hon har erfarenhet av forskning om nya styrformer och teorier om organisation och genus. Hon har erfarenhet av etnografisk forskning inom sjukvårdsorganisationer. Förutom att Rebecca är projektledare för hela projektet ansvarar hon särskilt för de kvalitativa delarna av projektet.

 

M_Sandberg_1Magnus Sandberg, sjuksköterska, doktor i medicinsk vetenskap och adjunkt vid Institutionen för hälsovetenskaper har erferenhet av forskning inom äldreområdet och har där jobbat med olika studiedesigner och metoder. Han har tidigare jobbat med olika statistiska metoder, är van att jobba med stora datamaterial, har arbetat med att ta fram och administrera enkäter samt att samla in enkätdata. Magnus är ansvarig för de kvantitativa delarna av projektet.

 

P_Mulinari_1Paula Mulinari, doktor i genusvetenskap och universitetslektor vid Fakulteten för hälsa och samhälle har i sin forskning studerat hur anställda på olika sätt erfar och identifierar former för ojämlikhet. Tillsammans med Rebecca har hon teoretiskt utforskat hur begreppet intersektionalitet kan användas inom arbetslivsforskningen. Hon har en gedigen erfarenhet av olika former av kvalitativ metod, deltagande observationer och intervjuer.

 

M_malmstroem_1Marlene Malmström, sjuksköterska, doktor i medicinsk vetenskap och verksamhetsutvecklare på VO kirurgi och gastroenterologi, Skånes Universitetssjukhus har arbetat med såväl experimentella studier, longitudinella observationsstudier som olika typer av intervjustudier. Hon är genom sitt arbete väl insatt i frågor gällande sjuksköterskors (över)rörlighet på arbetsmarknaden och dess effekter.