Sorti och protest – ett forskningsprojekt om vård och socialtjänst

Varför säger sjuksköterskor och socionomer upp sig – och hur kan vi förbättra arbetsvillkoren för dessa yrkesgrupper? Följ vårt forskningsprojekt!

Information om det här projektet finns även på Lunds universitets hemsida.

Lunds universitets forskningsportal

Sorti och protest: varför säger sjuksköterskor och socionomer upp sig?

Hur kommer det sig att sjuksköterskor och socionomer säger upp sig så ofta? I vilket läge väljer anställda inom dessa yrkesgrupper att lämna (göra sorti) framför att göra sin röst hörd (protest)? Vi är fyra forskare som kommer att utreda denna fråga. Här kommer vi att rapportera om hur projektet fortskrider. Kontakta gärna oss om du har frågor eller egna erfarenheter du vill dela med av!

Projektet består i huvudsak av två delar, en del med observationer och kvalitativa intervjuer på olika arbetsplatser för socionomer och sjuksköterskor och en del som består av en enkätundersökning hos 4000 socionomer och 4000 sjuksköterskor som tog sin examen 1985, 1995, 2005 och 2015.